vDINAR
BITCOIN

BTC CIJENA:
74000 VDN
VDN CIJENA:
0.00001 BTC
VOLUMEN 24S:
5000000 VDN
VOLUMEN 24S:
60 BTCHoću kupiti
10VDN
za količinu od
2BTC
sa cijenom od
5VDN/BTC


0.25% će biti oduzeto kao porez mjenjačnice

Ponude za VDN


Ponude za BTC


Zadnje VDN/BTC razmjene


Zaštita autorskih prava Voda Mjenjačnica

Kontakti

  • kontakti@voda.network
  • pomoc@voda.network

Mediji

Drugi jezici: English